Zarzad Transportu Miejskiego
Nowy System Biletowy Dla Warszawy
Offset lithograph, 2001
37 3/4 x 26 13/16 in.
POL01.3

Next

Previous

Return to Polish poster index

Gallery home